ଆଞ୍ଚଳିକ ଦକ୍ଷତା ୨୦୨୧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୁଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ |

To strengthen the mental skills of the #SkilledInOdisha...

5 ଫଟୋs

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାରଳା ମହାରାଜା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କେଉଁଝର ସରକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାରଳା ମହାରାଜା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କେଉଁଝର ସରକାରୀ..

5 ଫଟୋs

ଜାତିସଂଘ (ମହିଳା) ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ ଫର୍ଗସନ୍ ଓଏସଡ଼ିଏ ପରିଦର୍ଶନ

UN Women, India Country Representative, Susan Jane Ferguson..

5 ଫଟୋs

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ