Odisha Skill Development Authority logo
ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୨୦୨୧ ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ। || ଗତ ୮ ଫେବୃୟାରୀ, ୨୦୨୦ ରେ ହୋଇଥିବା 'ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ' ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ। || ଆଇସିବି, ଏନସିବି ଏବଂ ସପିଂ ଅଧୀନରେ ଓଡିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି | ||

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ