Odisha Skill Development Authority logo
'ଡିଜିଟଲ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ||

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ