Careers

ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି


କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ

ନିଯୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ